جشن ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۲ در گلپایگان
جشن ۲۲ بهمن سال ۱۴۰۲ در گلپایگان

🔰این حکایت ایستادگی ماست. 🔰اینجا سرزمین شیران و صنوبران عاشق است. 🔰اینجا سرزمین ۳۷۲ شهید گلگون کفن سرفراز است. 🟢دشمن

افتتاح مرکز علمی تحقیقاتی پردیس نوآوری گلپایگان با حضور دکتر رضایی فر معاون فن آوری وزارت علوم.
افتتاح مرکز علمی تحقیقاتی پردیس نوآوری گلپایگان

افتتاح مرکز علمی تحقیقاتی پردیس نوآوری گلپایگان با حضور دکتر رضایی فر معاون فن آوری وزارت علوم. چهارشنبه بیست و

No more posts to show

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در گلپایگان که با حضور پرشور مردم و‌مسئولین شهرستان برگزار گردید
راهپیمایی روز قدس در گلپایگان

تصاویری از راهپیمایی روز قدس در گلپایگان که با حضور

پرونده

یادداشت سردبیر

آخرین خبرها