جلسه کارگروه‌شورای‌ترافیک در گلپایگان برگزار شد
جلسه کارگروه‌شورای‌ترافیک شهرستان گلپایگان

جلسه کارگروه‌شورای‌ترافیک شهرستان گلپایگان به گزارش خبرگزاری سلام گلپایگان باتوجه به جلسه ی فرعی کارگروه شورای ترافیک تعدادی مصوبه داشته

جلسه شورای حفاظت از منابع آب با حضور مسولین و کارشناسان در سالن جلسات فرمانداری گلپایگان برگزار شد
جلسه شورای حفاظت از منابع آب

به گزارش پایگاه خبری سلام گلپایگان جلسه شورای حفاظت از منابع آب با حضور مسولین و کارشناسان در سالن جلسات

احداث فاز اول مجموعه چند منظوره (تجاری، اداری، ورزشی و فرهنگی) مهستان
آئین کلنگ زنی پروژه سرمایه گذاری

آئین کلنگ زنی پروژه سرمایه گذاری احداث فاز اول مجموعه چند منظوره (تجاری، اداری، ورزشی و فرهنگی) مهستان، به منظور

کلنگ ساخت اتاق بازرگانی گلپایگان زده شد
کلنگ ساخت اتاق بازرگانی گلپایگان زده شد

کلنگ ساخت اتاق بازرگانی گلپایگان زده شد به گزارش پایگاه خبری سلام گلپایگان عصر امروز ۲۵بهمن۱۴۰۱با حضور مسئولین شهرستان آئین

No more posts to show

پرونده

یادداشت سردبیر

آخرین خبرها